از تاریخ 1401/09/16 تمامی پلن های طراحی سایت با افزایش قیمت 30 درصدی رو به رو خواهند شد.

جهت خرید با قیمت فعلی می توانید به صفحه پلن ها مراجعه نمایید.